Apie mokyklą

Apie mokyklą

Telšių muzikos mokykla, įkurta 1955 m. lapkričio 1 d. Įkūrus mokyklą pirmuoju jos direktoriumi buvo paskirtas A.Korsakas, o pirmieji joje dirbę mokytojai buvo Irena Dylevičienė (fortepijonas), Janina Laucevičienė (fortepijonas), Kilikitas Šimkevičius (trimitas, akordeonas), Vanda Kudukytė (teorinės disciplinos). Pirmais mokslo metais mokykloje mokėsi 36 moksleiviai.

1956 m. direktoriumi paskiriamas A. Čekanavičius, pradeda dirbti mokytojai K. Dobrovolskis (trimitas, teorinės disciplinos), A. Šulcas (violončelė, teorinės disciplinos ). 1960 metais išleista pirmoji absolventų laida.

1964 m. mokyklos direktoriumi paskirtas A. Adomaitis, o 1965m. – A. Šulcas, vadovavęs mokyklai iki 1991m. Per tą laiką mokykla augo, plėtėsi. Didėjo mokinių skaičius, atvykdavo dirbti daugiau pedagogų. Direktoriui A. Šulcui vadovaujant į mokyklą dirbti grįžo net 34 buvę jos auklėtiniai. Šiuo metu iš 45 mokykloje dirbančių pedagogų net 32 savo muzikinį kelią pradėjo Telšių muzikos mokykloje. Nuo 1994 m. mokyklai vadovauja direktorius A. Kontautas ir direktoriaus pavaduotoja R. Stonkuvienė.

Šiuo metu mokykloje mokosi 432 mokinių, iš jų – apie 70 mokosi Tryškių, Varnių ir Nevarėnų skyriuose. Greta individualių pasirinkto instrumento ir kitų privalomų pamokų, mokiniai dar lanko mokykloje veikiančius kolektyvus. Tai du jaunučių chorai, merginų choras, smuikininkų ansamblis, akordeonininkų ansamblis, pučiamųjų instrumentų orkestras.

Glaudžius ryšius Telšių muzikos mokykla palaiko su visomis Žemaitijos muzikos ir meno mokyklomis. Graži draugystė tęsiasi ir su Vokietijos miestų – Bassum ir Gronau-Eppe bendruomenėmis. Į šiuos miestus koncertuoti vyksta didieji mokyklos kolektyvai.

Muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai – aktyvūs Telšių miesto kultūrinio gyvenimo dalyviai. Jie dažnai kviečiami groti įvairiuose renginiuose, parodų atidarymuose, o be mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro ir merginų choro neapsieina nė vienas didesnis miesto ar rajono renginys.

Mokyklos mokytojų uždegta meilė muzikai dažnam auklėtiniui virsta nuolatiniu poreikiu muzikuoti. Muzikos mokyklą baigęs, ar joje dar besimokantis kūrybingas jaunimas dalyvauja savo pagrindinių mokyklų ar gimnazijų kultūriniame gyvenime, dainuoja mokyklų choruose, buria savo kolektyvus ir taip skleidžia gėrio pradus, gautus Telšių muzikos mokykloje.